Hardloopwedstrijd 10km

Ook in 2023 organiseren wij, in samenwerking met de Altena Road Runners, de 10 km hardloopwedstrijd ‘Omloop van de Biesbosch’. Zet hiervoor vrijdag 12 mei in je agenda en schrijf vlug in, klik hier.

In 2022 stonden er 128 deelnemers aan de start van de eerste editie. Het is al vaker gezegd, in de Biesbosch kan het spoken. Na zware regen in de middag, was het om half zeven droog. Wel stond er een pittige westenwind en dat is een extra tegenstander in de ruime Noordwaard. Er vormde zich in het tweede deel van de wedstrijd een kopgroep van drie waaruit in de finishstraat de winnaar wist te ontsnappen. Met de wind pal tegen liep Arnoud van Vliet uit Werkendam naar een verdiende overwinning. Hij schreef hiermee de eerste Omloop van de Biesbosch hardloopwedstrijd op zijn naam! Tweede werd Maarten de Vugt en derde Jimmy van de Koppel. Bij de dames ging Emmy Vink met de winst ervan door. Tweede algemeen werd Augüsta van Hoogdalem en derde Stephanie Pecriaux.
Voor de complete uitslagen, klik hier.

Het parcours loopt door de Noordwaard in de Biesbosch. Een prachtige overstroomgebied met waterpartijen, bruggetjes en ruige natuur. Enkele keren per jaar loopt het onder en fungeert het als overstroom- / buffergebied voor het teveel aan water. Een prachtig parcours om jouw hardloopskills te tonen.

Start; Noordwaardweg, 1,5 km oostelijk van Lijnoorden 15, Werkendam
Navigatie instellen  op; Biesbosch Museum, Hilweg 2, Werkendam, na passeren van het museum nog 2 km de weg Lijnoorden volgen!
Parkeren; langs de weg Lijnoorden.

Starttijd:
18:30 uur jeugd
19:30 uur senioren m/v
Tijdregistratie: ja
Inschrijven via: www.inschrijven.nl of klik hier

Je kunt alleen deelnemen door voorinschrijven, uiterlijk tot 12 mei 12.00 uur.
Inschrijfgeld : € 10,- jeugd € 5,-
Categorieën 16 jaar en ouder: Msen, M35, M45, M55, M65 en Vsen, V35, V45, V55.
Jeugd categorieën; 0 t/m 7 jaar, 8 t/m 9 jaar, 10 t/m 11 jaar en 12 t/m 15 jaar

Maximum aantal deelnemers: 350
Parcours is geheel verhard (asfalt), voor de plattegrond klik hier.

Hieronder vindt u het reglement voor de Omloop van de Biesbosch.

1. De Omloop van de Biesbosch wordt georganiseerd door de comité Omloop van de Biesbosch, Altena Road Runners en stichting Wielervrienden Werkendam, deze zal verder de organisator genoemd worden.

2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

3. Op deze wedstrijd zijn de wedstrijdreglementen van de Atletiekunie van toepassing zoals die op de website van de Atletiekunie gepubliceerd zijn.

4. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

5. Iedere deelnemer dient zich aan het corona reglement te houden die door de overheid gepubliceerd zijn en zover die op de wedstrijd dag van kracht zijn.

6. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

7. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies of afsnijden van het parcours kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisator ontheffing verleend is.

9. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisator.

10. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens e.d. is niet toegestaan.

11. Deelname aan de Omloop van de Biesbosch staat alleen open voor hardlopers.

12. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Omloop van de Biesbosch af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

13. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

14. De uitslagen van de wedstrijd worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.

15. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Omloop van de Biesbosch gemaakte foto’s en video’s op de website, kranten en social media.

16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisator ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisator of wedstrijdleiding.

18. Als de wedstrijd moet worden afgelast op last van overheidsmaatregelen (waaronder Corona maatregelen), wordt het deelnamegeld niet terugbetaald.

19. Uiterste binnenkomst 90 minuten na de start.

20. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

21. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.